Våren har en magisk - plutselig lett, og inderlig - energi ❤

© Foto Helle Katrin Arntzen

 

… ikke hast forbi Selja

om våren

stopp opp litt og titt opp

på gåsungene -

kanskje finner du Humler,

Sommerfugler eller Blåmeis der ...

 

❤   V å r e n s   m a g i s k e   k r a f t   ❤