Takknemlighet - sjelefred - relasjonsfred

© Helle Katrin Arntzen

 

... små tekst-spor krydret med inspirasjons-frø ...

- uten fasit -

 


Fra boken - Levende påskruddwww. Hjemmespira.com