T e k s t g a l l e r i e r - små lenker av tekst-spor og dikt, krydret med inspirasjons-frø - uten fasit ...

Tekstene farges av min sykepleiebakgrunn, med helhetlig helse og livskvalitet som grunntanke, og utvides av mitt sensitive fokus, som også inkluderer det spirituelle - som en helhet - i mennesker og natur.

 


 post@hjemmespira.com - Helle Katrin Arntzen