... det handler om å ta med seg væren(nærvær) inn i all gjøren ...