Hvorfor blir vi som vi blir - egentlig...

 

 


Blir man
usynlig
om man aldri blir sett

Blir man
en kriger
om man bare opplever krig

Blir man en engel
om man bare har det godt

eller blir man
som planlagt
uansett
dårlig eller godt..

 

Tekst og bilder av;

Helle Katrin Arntzen

Hjemmespira.com

 BAKOM TIA