Tilstand

 

 

Hvor lenge
varer
unntakstilstand

før du
glemmer
vanlig tilstand

før den får endret
alt som var først

før den
får påvirket
din styrke
din karakter

før du smuldrer helt bort..

 

 

 

Tekst og bilder av; Helle Katrin Arntzen

Hjemmespira.com

Fra boken BAKOM TIA