Snikende endring

 

 


Snikende endring
presser seg ubevisst fram
fra et nytt
fremmed sted

Snikende endring
har du ikke kontroll på
den påvirker
til den fyller hele deg

 

 

Tekst og bilder av; Helle Katrin Arntzen

Hjemmespira.com

Fra boken LENGSEL