Usynlig plage

 

 

Det lange bråket
bakgrunnstøyen
i ditt liv
i din hverdag
lyden du til slutt ikke
hører

varer det lenge nok
merker du ikke plagen

Det er da du blir lurt
usynlig tappet for krefter
du brukes opp

Du blir et tapperi..

 

Tekst og bilde; Helle Katrin Arntzen

Hjemmespira.com

Fra boken BAKOM TIA