Insekter - Insects - Art

#Maledilla

Insekter er fasinerende Hjerte

 

 

 

Jeg ble først oppmerksom på insekter, og at de er fasinerende små kryp, etter at jeg så de gjennom fotolinsa.

Når jeg tok bilder var det ofte at et lite insekt kom med på fotoet. I zoomet etter en fototur- dukket det ofte opp småkryp, og det slo meg  at jeg burde sett bedre etter..

Nå hender det at insekter er hovedfokus på et bilde.. Noen er så morsom at jeg også må male de.

 

Linker ;

"Uten insektene ville verden gåttt til grunne"

"Ja, insektene er mange, og det er faktisk de som driver denne butikken. Klodens ve og vel, oss mennesker inkludert, avhenger av at småkrypene stiller på jobb. Vi trenger dem så inderlig." 

anbefaler også;

Oles klode og Insektøkologne

 

 

#Maledilla

Nattsvermer. #Maledilla

#Maledilla

#Maledilla

#Maledilla

Hilsen

Helle Katrin Arntzen

© All rights reserved