ArtWork - Gamle hule Eiketrær ❤

Tordenskioldeika - i Horten - regnes som Norges største hule eik.

Den er også et av Norges eldste trær. Om denne eika sies det at Peter Wessel Tordenskiold brukte den som pullert da han skulle fortøye skipet sitt, og da skipet skulle kjølhales, ble trossa slått rundt treet.  Wikipedia

Mollestadeika - i Birkenes - regnes for å være over 1000 år gammel. Wikipedia

Eika på vollane - i Horten -  har et sagn rundt seg, om at det var Harald Hårfagre som i sin tid plantet det.

Gamle hule eiketre, er som en borg for ulike arter av sopp, mose, lav, insekter, fugler og dyr. Mange arter er helt avhengige av disse trærne, og kan ikke bo andre steder. Eik er det treslaget i Norge som har flest arter knyttet til seg.  I hule Eiketrær, kan det bo 1500 levende arter. Noen ganger enda mer.  NINA

 


Bildene selges uten ramme. Velkommen med din mail, for spørsmål og bestilling.


© Helle Katrin Arntzen