`Overgang`--...når vi oppdager at fortids- og framtids-virkelighet egentlig bare er lånte versjoner av nuet, så skyves bevisstheten fra tidsmodus til væremodus.