`Våganisme`- Vår væren, er den vi er, bortenfor alle program, stempler og merkelapper. Den er vår indre styrke ... som verken fornekter det negative, eller dyrker det positive ..