`Tretopp-bliss` - vår væren kan erfare fugler, mens våre tanker, kan bare beskrive de ... \ det spirituelle i oss, kan ikke forstås - det må leves.