SummetoneLivet er
alle dagene
som skjer

I summingen
etterpå
gjør du opp status
og leter

Erfaringen
du finner
må justeres
til tonen ikke
maser mer

Tekst og bilde; Helle Katrin Arntzen

Hjemmespira.com

Fra boken Undringstonan