Stillhet er en nødvendighet

 stillheten får meg
til å virke
alt faller på plass igjen
behøver det


Tekst og bilder; Helle Katrin Arntzen

Hjemmespira.com

Fra boken BAKOM TIA