LENGSEL

 

Lengsel kommer i mange språk og kan være vanskelig å fange, forstå og gjøre noe med.

Den kan være frivillig, eller som et diffust tilbakevendende spøkelse.Min erfaring er at den vil oss vel,
og er en personlig ledevei til livsglede.

 

 - Vi har visdom inni oss

som maser til vi lytter...

 

 

Det handler om å være - sitt eget barometer -

og lytte til det vi egentlig prøver å fortelle oss selv.

Det vi kjenner, men ofte velger å ikke stole på,

eller ta oss tid til.

 

 

PRERIEW / Forhåndsvisning

God Lesing! Hilsen

Helle Katrin Arntzen