Det øyeblikket vet

©

 

 

Det øyeblikket

serverer

i form av

bilder

stemning

og svar

 

er ikke "mitt"

svar

men noe

øyeblikket

eide

 

 

 

www.Hjemmespira.com

Tekst og bilde; Helle Katrin Arntzen