Personlig HøySensitiv

Publisert 8. januar 2017. Diktsamlingen er et stort utrag tekster fra mine bøker

HjerteHjerteHjerte

 

Vi er mange som kjenner oss igjen i det å reagere høysensitivt på verden og livet.

I denne boken får du møte min høysensistive side.

Dette er ikke en forklarende bok om hva karaktertrekket høysensitivitet er.

Det er heller ikke en bok som gir oppskrifter.

Boken er små tankedialoger i DIKT som sier noe om det å være menneske.

"Det kan være mye hjelp i en personlighetsforklaring

men HøySensitiv må ikke bli en merkelapp, en begrensning eller en bortforklaring.

Vi er alle så mye mye mer..."

 

Hele boken ligger åpen og kan leses på min Bookstore Hjerte

Diktsamlingen er også til salgs

God Lesing!  Hjerte

Med vennlig hilsen

Helle Katrin Arntzen