Livet leves

 

Alle har et innebygd

kompass

som er helt individuelt

for hver og en

 

Når du er ute av kurs

starter lengselen

å hviske til deg

 

Å tillate seg selv

det som føles rett

er å være tro mot sin

egen lykke

 

Livet leves

når du tør å bli

ditt eget

barometer

 

Livet leves

når du starter å stole på

din egen lengsel

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com