Runddansen

 

Samme toner

i en annen

sang

 

Farget av en

ny vri

fanges du

i dansen fra din

karmaklang

 

Blendet av

rytmen

tiltrekkes du

på ny og på ny

 

Ubevisst

vandrer du

påvirket

hjelpeløs forfulgt

av skjebnens

meny

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com