Seabirds - a selection

 Utvalgte #Lykkeknips av sjøfugler 

 Skarven, Hettemåker, Tjeld, Ærfugl, Gravand..

 (Kommer flere bilder etterhvert...) 

SOUND of seabirds is happiness Hjerte

watch movies - Se mer bilder og fimsnutt; Ender -Tjeld - Måker