Å innrømme livet

 

Er å være i takt

Finne rytmen

Få kontakt

Klare å svare på

det du egentlig spør

deg selv

 

 

Å innrømme livet

 

Er å ha kontroll

Bestemme selv

Vite

når det er på tide

å ta en annen

vei

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com