Ny utgave. Publisert 1. gang okt. 2013. Skrevet vår/sommer 2013.

KLANGEN mellom oss

er min andre bok.

        

 

 

    Den handler om å finne

      det fineste samspill,

          og så prøve

       å bevare det..

 

 

 

 

 Alle diktene ligger i menyen  Hjerte

Boken er også til salgs

God lesing! HjerteHjerte

 

 

Med vennlig hilsen

Helle Katrin Arntzen