Med åpen øyne

ser jeg mest

bakover

 

mot det

som var

 

Med lukkede øyne

ser jeg mest

fremover

 

og speider etter det

som skal

komme

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com