Ditt beste SEG

 

Det er meningen

at man skal være

mest mulig

seg selv

Sitt beste SEG

 

 

Du finner ditt beste SEG

når du klarer å like deg selv

når du tilgir og skjønner

at du ikke alltid

kan være på topp

 

 

Ditt beste SEG

finnes inni den følelsen du får

når du gjør det du

brenner for

Når du får bruke sider av deg selv

som er akkurat deg

 

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com