Forunderlig sne

 



..tenk de som aldri har
sett sne
tenk hvor forunderlig det må være
å ikke kjenne sne..



 

 

Tekst og bilder av; Helle Katrin Arntzen

Hjemmespira.com

Fra boken Undringstonan