Åran forsterke dæ

 

 

Ting gror meir fast

med åran

ting blir meir synlig

spesielt de ting som

- e typisk dæ -

 

Det sære

ved dæ

kjem meir fram

  

Åran kan forsterke dæ

meir enn de forandre dæ

 

Du blir sjelden motsatt

Du blir heller meir av den du alltid var

om du ikkje bevisst

søke forandringa

 

 

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com