Du kan gjøre

som alle

google fram livet

følge strømmen

blindt

 

Du kan gjøre

noe annet

lytte etter svaret

fra ditt eget

  

Du risikerer

å finne

et helt nytt

univers

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com