Tilstand

 

 

Hvor lenge 

varer

unntakstilstand

 

før du

glemmer

vanlig tilstand

 

 

før den

får endret

alt som var først

 

 

før den

får påvirket

din styrke

din karakter

 

 

før du smuldrer helt bort..

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com