Slippe FRI

 

 

Når du lar ordene

få treffe deg

som en dyster straff

når den såre følelsen

får sette seg

å skape en stemning

som stadig vender tilbake

 

 

da lager du deg

en KARMA-pine

 

 

du kan frigjøre deg selv

ved å se forbi

ved å ikke la deg såre

ved å skjønne at det bare er

EGO-et det treffer

og egoet er ikke deg

du er så uendelig mye mer

 

 

når du ser forbi

kan du slippe FRI 

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com