Å finne ut

 

 

Livet er en balansekunst

de færreste mestrer

fullt ut

 

men det er jo nettopp det

som er livet

 

å finne ut

 

om du mestrer alt

med en gang

hva er da igjen

hva er da vitsen

 

 

du kan jo ikke bli født

ferdig med alt...

 

 

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com