Usynlig Plage


det lange bråket

 

bakgrunnstøyen

 

i ditt liv

 

i din hverdag

 

lyden du til slutt ikke hører

 

varer det lenge nok

 

merker du ikke plagen

 

det er da du blir lurt

 

usynlig tappet for krefter

 

du brukes opp

 

du blir et tapperi...

 

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com