Tegn på

at noe skjer

Tegn på

endring

 

Varsel om fare

eller symbol

på lykke

 

Små signaler

du kan tro på

Stole på

 

Koder i tall

Mønster

i sne

 

Noe

skal skje

 

Kan en kode

vite det

Varsle det

 

når du finner den

gjentatt på alt

overalt..

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com