Bo det litt inn

 

 

Rommet kan fortelle deg mye

om du bare bruker tid til å lytte

 

til kroken i hjørnet

til sprekken i taket

til lukta i fukta

til lyden fra haspa

 

Spesielt gamle rom

rommer ofte mer en du tror

 

Det er lurt å bli venn med rommet

før du tar over og møblerer for mye

 

Du må prøve lansomt

trå varsomt

du må bo det inn

før du kan kjenne helt hva som virker

 

Ingen rom er lik det andre

så ikke ta for gitt at rommet

gir deg lov til det samme

 

Når du spiller på lag

kan du skape noe nytt

noe fint

 

Et rom det blir godt å bo i...

 

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com