Den verden vil ha

 

Jeg kan se deg i mengden

du skiller deg klart ut

med din sikre tale

 

Du har svarene klar

jeg kan se at du liker det

jeg kan se at du mestrer det

 

Du er en ener på ditt felt

du er en ener på de fleste felt

du er så sikker i det du gjør

 

Du er en inspirasjon

for alle oss andre

 

som gjemmer oss i mengden

         i restene

som ikke vil stå der fremme

som er de som gjør at du

kan skinne og blomstre

       igjen og igjen..

 

Du klarer å vinne i denne verden

Du har blitt den verden vil ha..

 

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com