Eget rom

 

Du blir fri når du får ditt eget

ditt eget rom

din egen tid

ditt eget yndlings – sted

 

der ingen kan forlange

der ingen kan se

der ingen kan endre

der bare du får være å vite om det

 

ingen kan eies

ingen kan forlange det

 

alle trenger sitt lille sted

der det er lov til å å rote litt i fred

 

du skjønner vel det...

 

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com