Erfaringsbank

 

 

Tenk om det gikk an å omprogrammeres

å få en helt ny Erfaringsbank

 

Tenk å kunne bytte ut

gamle innlærte tanker

plagsomme vaner

den gamle pessimismen som

stadig dukker opp

 

Tenk å kunne ta litt indre opprydding

det kloke gamle skulle få bli

det plagsomme skulle blitt

omprogrammert

og byttet ut

 

Har du tenkt på hva som ligger

i din Erfaringsbank

hva som påvirker deg

 

Har du noe der du gjerne vil bli kvitt

 

Lar du deg lett fornye

eller er du låst i dine vaner..

 

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com