Vinterfengselet

 

åpner i september

varer helt til påske

er verst i januar

 

alt det vet jeg

likevel booker jeg inn hvert år

tar sjansen enda en gang

 

husker det iskalde gulvet 

treffe den varme foten 

tidlig, tidlig

 

husker bilen som ble glemt utenfor garasjen

bli nesten ugjenkjennelig etter nattens

kuldegufs

 

husker mørket mot ruta som en tung, tung

byrde - som en energityv i natta

 

husker gleden som ble borte

som et oppbrukt batteri..

 

Likevel sjekker jeg altså inn her

Forstå det den som kan...

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com