PIA

 

Den lille pia

vil bli stor – større – størst

helst så fort som mulig

 

 

Den større pia

vil gjerne ha vært voksen i går

og trur ho veit best i det mæste..

 

 

Men når pia blir eldre og størst

vil ho ikkje lenger fram

 

men heller helst litt telbake

da blir det om å finne hjem i sæ sjøl

 

tilbake noen steg

til pia

i det første og urørte barnet...

 

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com