FROSTEN

 

Blir ikke kvitt frosten

den bitende kulden

 

Det hjelper ikke

med tre lag ull og to lag dun

i dag hjelper ingenting

det kan ikke hjelpe

for frosten har trengt helt inn

den har satt seg i hele meg

 

Hvordan klarer du å være så varm

hvordan klarer du deg i de tynne klær

hvorfor biter ikke kulden på deg 

 

Kanskje du er lagd for å bo her

i motsetning til meg

 

Jeg tilhører et helt annet sted

et sted der jeg våkner til varme

et sted der det ikke er sne

mitt sted finnes nå bare i min lengsel

 

Frosten var ikke opprinnelig ment for meg ..

 

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com