Grunntone 

 

Har du en egen

stemning i deg

Når kjenner du den

Deler du den

 

 

Vil du endre den

eller liker du den

 

 

Hvordan kan du

male den

Hvilken farge

ville du valgt

Hvilken tone passer til

 

 

Kan du ta den med deg

overalt

Passer den inn

Vil du forsterke den

eller må du oftest

dempe den

 

 

Finner du den, så kan du påvirke den

å bruke den som du vil

det er opp til deg selv...

 

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com