Røtter

 

Liker du deg best i kjente gater

sammen med de samme ansikter

du har sett hele ditt liv

 

Trenger du vissheten

føles den trygg og god

er det her du slår rot

 

Eller er det det ukjente folkehav

de fremmede stier og byer

som gir deg frihet og ro

 

Kan du føle deg hjemme

selv om du ikke har vært her lenge

 

 

Når finner du hjem...

når kan du slå deg til ro..

Tekst: Helle Katrin Arntzen

Bilde: Shutterstock

www.hjemmespira.com