Velkommen til min DIKT-Side

Helle Katrin Arntzen

 

  Jeg bruker bilder til tekstene.

Tekst trenger bilder og bilder trenger tekst

   føler jeg. Det gir en egen stemning

          som jeg liker så godt.

      Noen av diktene er skrevet på min

                   Harstad - dialekt.

 

             God Lesing!

 Alle diktene ligger spent og venter..       

  

     I menyen til venstre 

     ligger mine 3 diktsamlinger

     i sin helhet.